PDA

Επιστροφή στο Forum : Fierce (SAN)Mike_Rodos
10-12-08, 16:12
http://www.freeimagehosting.net/uploads/c9417f03a0.jpg

http://www.freeimagehosting.net/uploads/0ffc54d14b.gif (http://www.freeimagehosting.net/)

Παιδιά αξίζει να πάρω το παραπάνω προιόν αντι μιας απλης κρεατίνης?

pikolo
10-12-08, 16:54
κατ αρχην δες πως ειναι τα αλλα ποστς και κανε ενα αντιστοιχο με photo κτλ.και κατα δευτερον και πιο σημαντικο να γραφεις ελληνικα! :notice:
οσο για το προιον παρε καθαρη κρεατινη monohydrate οτι καλυτερο και αποδεδειγμενο οτι δουλευει!ΜΗ ψαχνεσαι με τις αλλες μορφες! :moderator:

Mike_Rodos
10-12-08, 17:21
Τωρα πιστεύω οτι το εφτιαξα λίγο.
Μια ακόμα αναφορά για τα περιεχόμενα:

pikolo
10-12-08, 17:24
οχι!!Τωρα το κανες χειροτερα!Απαγορευονται τα links απο μαγαζια ονλινε!!Σβηστο

Mike_Rodos
10-12-08, 17:27
Οχ συγνωμη ειμαι νεουρας!!
Θα τα γράψω εδώ καλύτερα!! Να λέει τα παρακάτω και νομίζω οτι είναι καλυτερο απο μια κρεατινη.

Cell Hydration Matrix
Of all the ingredients seen in Fierce, creatine in its various forms is perhaps the most familiar to supplement users. Numerous studies have shown the creatine consumption leads to increased strength and athletic performance. There are several theories about how creatine works. The original theory, and perhaps still the most widely accepted, is that oral creatine supplementation increases total creatine and creatine phosphate (CrP) in human skeletal muscle. An increased muscle CrP concentration increases its availability for ATP synthesis. This additional ATP can be used by the muscle to perform work.

Studies have also shown that creatine supplementation increases the glycogen content of skeletal muscle along with an increase in myosin heavy chain synthesis (Nelson et al. 2001). The increases in lean body mass associated with creatine use may be a result of creatineʼs ability to elevate insulin like growth factor 1 (IGF-1) in muscle tissue (Deldicque et al 2005).

Why do we see Malate combined with creatine in the formulation? Malate is an intermediate in the so-called Tricarboxylic Acid Cycle (TCA). While being processed in the TCA, each kind of major fuel is converted to acetyl groups, which are handled by attachment to a particular coenzyme known as coenzyme A. Ultimately ATP is produced from another compound, NADH, generated by the TCA.

Malate is dehydrogenated in the TCA cycle to oxaloacetate, the concentration of which most critically controls the rate of aerobic ATP production. During prolonged aerobic activity, and in patients suffering from malate deficiency, malate becomes depleted and the TCA is unable to produce ATP fast enough to meet the demands of working muscle. One classic disease characterized by malate deficiency is fibromyalgia: symptoms include muscular skeletal pain and fatigue. When patients suffering with this disease are given malate, their energy levels improve dramatically (Russell et al 1995).

Not only will patients suffering from malate deficiency benefit from malate supplementation but also competitive athletes. Because as mentioned above, strenuous, prolonged aerobic activity depletes the bodyʼs malate stores.

Creatine-Ethyl-Ester is a synthetic analog of the popular supplement creatine. The main difference between the two compounds is that the carboxylic acid group of creatine was molecularly modified through the attachment of an ester linkage. In doing this, we are able to create an organic compound that possesses both increased water solubility and enhanced muscle partitioning effects over ordinary creatine monohydrate. Once in the body, regular creatine monohydrate rapidly loses its water molecule yielding the byproduct ʽcreatinineʼ. Although it is a natural by-product of creatine metabolism, creatinine possesses numerous undesirable side effects to the athlete. It was therefore significant to discover that treating the creatine with Ethyl alcohol and hydrogen chloride not only removed the undesirable water molecule from creatine, but also yielded a pure creatine-Ethyl-ester compound that is completely devoid of both water and creatinine.

Once in the gastrointestinal tract the Creatine-Ethyl-ester is rapidly hydrolyzed to pure creatine by the esterase enzyme yielding an immediate ATP substrate without any stomach discomfort or bloat. ATP (adenosine triphosphate/ or three phosphates attached to adenosine, which is a nucleoside) is the necessary energy molecule that fuels muscular contractions by donating one phosphate group as cellular energy.

Nitro NO
One of the major controlling factors in the expansion and contraction of blood vessels is nitric oxide (NO). In the body NO is produced from the amino acid arginine. When exposed to NO, blood vessels dilate, allowing for increased blood flow due to the vesselʼs increased crossectional area. Working muscles require a copious blood supply to deliver nutrients and carry away waste products. Since arginine is the direct precursor to NO, bodybuilders have supplemented with arginine-based compounds to increase NO production. This leads to the sought-after “pump” associated with muscle blood vessels engorged with blood.

Arginine alpha-ketoglutarate (AKG) is reportedly better absorbed than arginine, and has a more sustained effect on NO production. AKG itself has been used extensively for nutritional support in various illnesses and in the post surgery setting.

Ornithine alpha-ketoglutarate (OKG) is added to Fierce as a secondary route to raise plasma arginine levels and subsequently NO in the body. OKG is documented to work in parallel with AKG to also raise levels of glutamine, polyamines, growth hormone and insulin. In turn, these elevations prevent catabolic muscle wasting that usually follows post workout. As a note, OKG is often used in clinical settings as a first aid medicine(to carry away muscle waste products) in burn victims, and thereby, enhances recovery and wound healing. It is also documented to help regenerate skin and muscle tissue.

Creatine Assimilator
Glycocyamine (GAA) and Guanidinopropionic Acid (GPA) have been added to Fierce to mimic the actions of insulin in that they lower blood glucose in animal studies (Meglasson et al 1993). This appears to be the result of increased expression of GLUT-4, a major glucose transporter (Ren 1993). GAA is also converted in the liver into creatine, adding to plasma creatine levels outside that of Dicreatine-Malate and Creatine-Ethyl- Ester (see above). Because of the insulin mimetic, the creatine transport effects of glycocyamine and GPA, taken along with Dicreatine-Malate and Creatine-Ethyl-Ester is superior, to simply taking more creatine, by virtue of secondary and third biochemical pathways.

Betaine Anhydrous has been well characterized as an agent capable of lowering levels of homocysteine in the body. High plasma concentrations of homocysteine may increase risk of cardiovascular disease. Betaine lowers plasma homocysteine up to 20% in normal healthy humans (Olthof et al 2005). One interesting study looked at the effects of betaine on both trained and untrained animals. In the untrained group betaine lowered plasma lactate levels post-exercise significantly, implying that betaine allows for a faster recovery from exercise. For your information, muscle fatigue is believed to be due, at least in part, to lactic acid buildup. In other studies, betaine increased muscle area and decreased fat thickness.

Duralast Matrix
Glucuronolactone is a naturally occurring chemical compound produced by the metabolization of glucose in the human liver. It has received some public notoriety due to its inclusion in energy type drinks like Red Bull. Some of its positive attributes have been linked to acting as an antidepressant and stimulant, and in helping memory retention and concentration. Glucuronolactone is also a direct precursor to Taurine therefore aiding in improved mental performance and reaction time. In clinical settings, Glucuronolactone was found to reduce fatigue with sleep related driving incidents.(Reyner et al 2002)

L-Aspartic acid is a non-essential amino acid, synthesized from glutamate or otherwise derived from protein. Its chief mechanism is believed to be involved in the repair of DNA and in assisting carbohydrate metabolism. It is a carrier molecule for transporting magnesium & potassium in and out of living cells. L-Aspartic acid is also a major excitatory transmitter in your brain making it useful especially to those involved in sports such as basketball, football, etc. which require a quick reaction. Just like Malic acid, aspartic acid is an intermediate in the TCA cycle (see above) and thus, extremely useful in removing ammonia from the body. Last, but not least, human studies, have shown that L-Aspartic acid decreases fatigue after strenuous exercise thus increasing endurance levels.

b-Alanine is a direct precursor to Carnosine. Carnosine is extremely effective in buffering hydrogen ions, which are generally elevated in exercising athletes. Under normal exercising conditions, hydrogen ions rise in response to energy production resulting in a subsequent fall of muscle PH. With low intra-muscular PH levels athletes often times get fatigued, resulting in sub-par performance. The extent to which Carnosine can delay fatigue (acidosis) is correlated to its content in muscle tissue. (Tallon et al 2004-2005)

In essence, the addition of b-Alanine (and subsequently Carnosine) in Fierce is related to its effects on preventing your muscles from becoming too acidic during times of stress. Since Carnosine works alongside creatine (which is considered a phosphate donor) in buffering the intra-muscular system from becoming too acidic, it makes perfect sense to stack the two together. Simply stated, b-Alanine makes creatine work better through a second and independent pathway.

Neuro Cognitizing Substrates
Taurine was included for its antioxidant properties and may be responsible for the cytoprotective effect that is reported throughout the literature. Dawson et.al 2002 subjected animals to 90 minutes of strenuous downhill running after which muscle tissue damage was assessed. The taurine supplemented group not only showed less extensive tissue damage, but also showed that running performance improved. Exercise has been shown to deplete the muscle content of taurine. In light of its ergogenic actions, this warrants the need for taurine supplementation during exercise.

A similar experiment involving young men showed equal results: After exhaustive exercise, the taurine group exhibited less cellular damage and enhanced performance (Zhang et al 2004). Quoting from the study,

"Significant increases were also found in VO(2)max, exercise time to exhaustion and maximal workload in test with taurine supplementation ( p<0.05). After supplementation, the change in taurine concentration showed positive correlations with the changes in exercise time to exhaustion and maximal workload. The results suggest that taurine may attenuate exercise-induced DNA damage and enhance the capacity of exercise due to its cellular protective properties."

What is even more exciting is that Taurine works extremely well with glucuronolactone (see above) in aiding mental performance, clarity and reaction time.

N-Acetyl-L-Glutamine (NAG) is known in foreign countries as an anti-ulcer support agent that works by forming a protective layer over the lining of the stomach. It accomplishes this phenomenon by activating a chemical reaction that serves as an antiacid buffer while suppressing the secretion of pepsin, a protein-digesting enzyme produced in the stomach.

More recent clinical research indicates that NAG has psycho-stimulant properties while improving memory and concentration in persons showing signs of senile dementia. Chemically speaking, N-Acetyl-L-Glutamine is the acetylated version of the most abundant amino acid found in skeletal muscle tissue: glutamine. NAG is more stable in water and metabolically efficient at delivering glutamineʼs biological effects over conventional Glutamine or Glutamine Peptides. As a glutamine donor, NAG has shown great promise in the treatment of the critically ill, since it supports the immune system. (Haussinger et al 2001)

Overtraining may lead to immune depression and it has been proposed, but never conclusively demonstrated in controlled trials, that glutamine could speed recovery in overworked athletes.

Tyrosine is a nonessential amino acid synthesized in the body from phenylalanine. It is an important nutritional ingredient and chief factor in the biosynthesis of the brain neurotransmitters: epinephrine, norepinephrine, and dopamine. As such, Tyrosine has shown great promise to treat depression because it is a precursor for the neurotransmitters that are responsible for transmitting nerve impulses. In fact, in one study involving healthy men, after being fed a deficient phenylalanine/tyrosine diet, the participants experienced depressed mood and alertness. (Grevet et al.2002). Indicating, that tyrosine is essential to combat depression.

Tyrosine has been tested on humans for increasing endurance regardless of anxiety and stress, as well as extreme fatigue. It was further documented in research studies that tyrosine supplementation resulted in increased performance over a control group (Avraham et al. 2001).

Tyrosine is also considered an antioxidant, reacting with free radicals that can cause damage to cells.

Caffeine is our last and final ingredient which is known as a competitive inhibitor of the enzyme cAMP-PDE, thus converting cyclic AMP in cells to its noncyclic form, allowing cAMP to build up. Cyclic AMP participates in the messaging cascade produced by cells in response to stimulation by epinephrine, so by blocking its removal, caffeine intensifies and prolongs the effects of the neurotransmitters: epinephrine and norepinephrine.

The metabolites of caffeine contribute to caffeine's overall powerful effects. Theobromine which is considered a vasodilator increases the amount of oxygen and nutrient flow to the brain and muscles. Theophylline, the second of the three main metabolites, acts as a smooth muscle relaxant that chiefly affects the bronchioles and acts as a chronotrope and inotrope. Thus increasing heart rate and efficiency. The third metabolic derivative, paraxanthine, is responsible for an increase in the fat burning process, which releases glycerol and fatty acids into the blood to be used as a source of fuel by the muscles (Dews et al. 1984).

pikolo
10-12-08, 17:28
τωρα εισαι καλα...αν και σ ειπα μη το παρεις εχει νιτρικο μεσα(υπαρχει σχετικο αρθρο στο φορουμ που λεει τα αρνητικα του) καφεινη(φτηνη(εδω θα την πληρωσεις χρηση) και δεν δρα καλα με την κρεατινη(την μμονυδατικη))>Και αυτες οι μορφες κρεατινης δεν εχουν αποδειχτει αν οντως βοηθανε...ενω η monohydrate αποδεδειγμενα και 20 χρονια ερευνες στην πλατη της.Παρε μια επωνυμη monohydrate!

βασικα αυτο ειναι σκευασμα για πριν την προονηση να σ δινει boost κια πριξιματα...οποτε αχρηστο κατ εμενα.Παρε οτι σου ειπα!

Mike_Rodos
10-12-08, 17:32
OK!! Σε ευχαριστώ πολυ!

Mike_Rodos
10-12-08, 17:41
Μήπως μπορεισ να μου προτείνεις κάποια?
Εγω είμαι αναμεσα σε αυτές τις 2:
Universal CELLPRO
Dymatize Creatine Monohydrate

Η CELLPRO έχει και αυτή κάποια πρόσθετα μέσα.

Muscleboss
10-12-08, 17:54
κατ αρχην δες πως ειναι τα αλλα ποστς και κανε ενα αντιστοιχο με photo κτλ.και κατα δευτερον και πιο σημαντικο να γραφεις ελληνικα! :notice:
οσο για το προιον παρε καθαρη κρεατινη monohydrate οτι καλυτερο και αποδεδειγμενο οτι δουλευει!ΜΗ ψαχνεσαι με τις αλλες μορφες! :moderator:

pikolo πολλά thanks για την καθοδήγηση :wink: :thumbup:

σχετικά με τις μορφές κρεατίνης γενικά και εγώ είμαι υπερ monohydrate, αλλά και η cee έχει πολλές θετικές γνωμες τελευταία.

σχετικά με το προιόν είναι κάτι παραπάνω από μια απλή κρεατίνη. δεν χρησιμοποιώ γενικά NO, αλλά προσωπικά δεν θα σε αποθαρύνω αν θες να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό.

ΜΒ

pikolo
10-12-08, 18:29
τπτ Πανο υποχρεωσης μου. :wink:

polydeykis
25-12-08, 13:22
Μήπως μπορεισ να μου προτείνεις κάποια?
Εγω είμαι αναμεσα σε αυτές τις 2:
Universal CELLPRO
Dymatize Creatine Monohydrate

Η CELLPRO έχει και αυτή κάποια πρόσθετα μέσα.

εγώ έχω το superpump για πριν την προπόνηση και το size on κατλα τη διάρκεια και είμαι αρκετά ευχαριστημενος

embrance
25-12-08, 14:49
Και εγω προτεινω Monohydrate.Η CEE αν και εχω διαβαζσει αρκετα καλα,δεν μου εκανε εντυπωση.Δοκιμασα ενα μηνα τωρα,δεν ξερω ισως ειναι ιδεα μου,αλα δεν βλεπω διαφορα σε δυναμη κτλ.Μπορει να μηταν μαπα αυτη που πηρα(bulk σε pills)γιατι εχω διαβασει παρα πολυ καλα χολεια για την CEE της BSΝ.

versus
29-06-10, 17:47
Παιδιά ποια είναι η γνώμη σας για το προϊόν;
Το έχει δοκιμάσει κάποιος και αν ναι,προσφέρει τέτοια μυικά πρηξίματα;
Τα φώτα σας:lol:

Η νέα φόρμουλα Fierge της SAN είναι το μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής που υπόσχεται και πραγματοποιεί μιαν αληθινή έκρηξη στους μυς. Προσφέρει μεγάλη ποσότητα κρεατίνης, μιας κρεατίνης που δεν κάνει κατακράτηση υγρών και δεν χρειάζεται περίοδο υπερφόρτωσης. Αντίθετα οδηγεί σε πλήρη μυϊκή ανάπτυξη, ολοκληρωμένη και μόνιμη.
Περιέχει ασετυλική γλουταμίνη που απορροφάται γρήγορα, παίζει δραστικό ρόλο στη φυσική ανάπτυξη της αυξητικής ορμόνης και ενισχύει την αντικαταβολική δράση μετά την άσκηση.
Περιέχει αργινίνη για παραγωγή νιτρικού οξέος για μεγαλύτερα πρηξίματα και οξυγόνωση των μυών.
Με λίγα λόγια το Fierge είναι το απόλυτο εργαλείο προπόνησης για δύναμη, έκρηξη και μυϊκότητα.


http://forum.bodybuilding.gr/attachment.php?attachmentid=13479&stc=1&d=1277824105


http://forum.bodybuilding.gr/attachment.php?attachmentid=13480&stc=1&d=1277824122


Θρεπτική αξία: Σύνθεση ανά 16,4gr

Δοσολογία: 1 μεζούρα σε 300 ml κρύο νερό, 30' πριν την προπόνηση και/ή 1 δόση (1 μεζούρα) μόλις ξυπνήσετε το πρωί. Η μεταξύ τους απόσταση να είναι τουλάχιστον 6 ώρες. Μην υπερβείτε τις 2 μεζούρες ημερησίως και η τελευταία δόση να είναι το αργότερο μέχρι τις 6 μ.μ.
Συσκευασία: 820 g
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!:toast:

noz1989
29-06-10, 19:05
Δεν το εχω δοκιμασει, αλλα απο τα συστατικα του φαινεται καλο!

versus
29-06-10, 19:43
και εγώ γ' αυτό ρωτάω!
θέλω να δω τι θα πουν και οι έμπειροι!
διάφορες γνώμες
ευχαριστώ:toast:

californication
30-06-10, 11:13
Δοκιμασα ενα δειγματακι απο το συγκεκριμενο που μου εδωσε ενας δικος μου και ηταν αρκετά δυνατό.Ωραία δύναμη κ ενέργεια,πολλές τσίτες και πίνεται αρκετά εύκολα ( cherry γεύση ήταν).Γενικώς την εταιρία αυτή την δοκίμασα πρώτη φορά με έναν λιποδιαλύτη πριν 2 εβδομάδες και έχει αρχίσει και με κερδίζει αρκετά.΄Ενα κακό με το fierce ήταν ότι το δειγματάκι το δοκίμασα κατά τις 7 το απόγευμα και μέχρι τις 2 το ξημέρωμα δεν ένιωσα καν το συναίσθημα της νύστας:green:
Δεν ξέρω πάντως αν ήταν απο το συγκεκριμένο ή απο τον συδυασμό με τα υπόλοιπα.
Πάντως η δοκιμή ήταν θετική :thumbup:

Niiick
30-06-10, 13:51
Δοκιμασα ενα δειγματακι απο το συγκεκριμενο που μου εδωσε ενας δικος μου και ηταν αρκετά δυνατό.Ωραία δύναμη κ ενέργεια,πολλές τσίτες και πίνεται αρκετά εύκολα ( cherry γεύση ήταν).Γενικώς την εταιρία αυτή την δοκίμασα πρώτη φορά με έναν λιποδιαλύτη πριν 2 εβδομάδες και έχει αρχίσει και με κερδίζει αρκετά.΄Ενα κακό με το fierce ήταν ότι το δειγματάκι το δοκίμασα κατά τις 7 το απόγευμα και μέχρι τις 2 το ξημέρωμα δεν ένιωσα καν το συναίσθημα της νύστας:green:
Δεν ξέρω πάντως αν ήταν απο το συγκεκριμένο ή απο τον συδυασμό με τα υπόλοιπα.
Πάντως η δοκιμή ήταν θετική :thumbup:


Καλο ειναι αυτο, απλα εισαι ευαισθητος στα stimulants, ή θα τα συνηθισεις ή το παιρνεις πιο νωρις. Το κακο ειναι να σε κρασαρει αποτομα μετα απο καποιες ωρες και γινεται με πολλα preworkout συμπληρωματα.

versus
30-06-10, 20:29
Δοκιμασα ενα δειγματακι απο το συγκεκριμενο που μου εδωσε ενας δικος μου και ηταν αρκετά δυνατό.Ωραία δύναμη κ ενέργεια,πολλές τσίτες και πίνεται αρκετά εύκολα ( cherry γεύση ήταν).Γενικώς την εταιρία αυτή την δοκίμασα πρώτη φορά με έναν λιποδιαλύτη πριν 2 εβδομάδες και έχει αρχίσει και με κερδίζει αρκετά.΄Ενα κακό με το fierce ήταν ότι το δειγματάκι το δοκίμασα κατά τις 7 το απόγευμα και μέχρι τις 2 το ξημέρωμα δεν ένιωσα καν το συναίσθημα της νύστας:green:
Δεν ξέρω πάντως αν ήταν απο το συγκεκριμένο ή απο τον συδυασμό με τα υπόλοιπα.
Πάντως η δοκιμή ήταν θετική :thumbup:
πρηξίματα;Καλο ειναι αυτο, απλα εισαι ευαισθητος στα stimulants, ή θα τα συνηθισεις ή το παιρνεις πιο νωρις. Το κακο ειναι να σε κρασαρει αποτομα μετα απο καποιες ωρες και γινεται με πολλα preworkout συμπληρωματα.
τι εννοείς;:unsure:

Niiick
30-06-10, 21:16
Να το παιρνεις, να σε πιανει καλα, και με το που γυρισεις σπιτι απ το γυμναστηριο να μη μπορεις να παρεις τα ποδια σου απ τη κουραση να ειναι το νευρικο σου συστημα κουρελι να νιωθεις πολυ κουρασμενος.

versus
30-06-10, 21:38
Να το παιρνεις, να σε πιανει καλα, και με το που γυρισεις σπιτι απ το γυμναστηριο να μη μπορεις να παρεις τα ποδια σου απ τη κουραση να ειναι το νευρικο σου συστημα κουρελι να νιωθεις πολυ κουρασμενος.

ααααα!!αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου!

californication
01-07-10, 11:56
Οχι,απο κρασαρισμα δεν ενιωσα απολύτως τίποτα τετοιο.Καλή ενέργεια και δύναμη.Μετά το γυμναστήριο η φυσιολογική κόπωση της προπόνησης.
Απο πρηξίματα,στήθος έπαιξα και μπορώ να πω ότι ήταν απο τα καλύτερα προεξασκητικά που έχω δοκιμάσει.Φυσικά ένα δείγματάκι ήταν.Η δοκιμή του κουτιού θα μας δώσει ολοκληρωτική εικόνα :thumbup:

No Cash
01-07-10, 12:00
Να το παιρνεις, να σε πιανει καλα, και με το που γυρισεις σπιτι απ το γυμναστηριο να μη μπορεις να παρεις τα ποδια σου απ τη κουραση να ειναι το νευρικο σου συστημα κουρελι να νιωθεις πολυ κουρασμενος.


ενταξει δε συμβαινει παντοτε σε τετοιο βαθμο ομως..

το σπασιμο ειναι οταν σε πιανει την ωρα της προπονησης...

versus
01-07-10, 12:31
ευχαριστώ παιδιά!μάλλον θα το πάρω από Αύγουστο!

hunteranimator
01-07-10, 21:41
δεν καταλαβαινω ενα πραγμα γιατι βαζουνε και κρεατινη αλλα και καφειηνη δηλαδη τοσο σημαντικη ειναι η καφειηνη? αφου η καφειηνη εχει διουριτικη δραση(απο οσο ξερω) και οτι μειωνει την δραση της κρεατινης.γιατι να το κανουνε αυτο οι εταιριες?οεο?

hunteranimator
01-07-10, 21:42
δεν καταλαβαινω ενα πραγμα γιατι βαζουνε και κρεατινη αλλα και καφειηνη δηλαδη τοσο σημαντικη ειναι η καφειηνη? αφου η καφειηνη εχει διουριτικη δραση(απο οσο ξερω) και οτι μειωνει την δραση της κρεατινης.γιατι να το κανουνε αυτο οι εταιριες?οεο?

primordial
01-07-10, 21:53
δεν καταλαβαινω ενα πραγμα γιατι βαζουνε και κρεατινη αλλα και καφειηνη δηλαδη τοσο σημαντικη ειναι η καφειηνη? αφου η καφειηνη εχει διουριτικη δραση(απο οσο ξερω) και οτι μειωνει την δραση της κρεατινης.γιατι να το κανουνε αυτο οι εταιριες?οεο?

Ειναι πονηροοιιιιιιιι......
για την τσίτα φαντάζομαι........:turtle::turtle:

pronek
02-08-10, 00:09
http://img716.imageshack.us/img716/6884/fierce.jpg (http://img716.imageshack.us/i/fierce.jpg/)
http://img823.imageshack.us/img823/6774/fiercestats.jpg (http://img823.imageshack.us/i/fiercestats.jpg/)

Η νέα φόρμουλα Fierge της SAN είναι το μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής που υπόσχεται και πραγματοποιεί μιαν αληθινή έκρηξη στους μυς. Προσφέρει μεγάλη ποσότητα κρεατίνης, μιας κρεατίνης που δεν κάνει κατακράτηση υγρών και δεν χρειάζεται περίοδο υπερφόρτωσης. Αντίθετα οδηγεί σε πλήρη μυϊκή ανάπτυξη, ολοκληρωμένη και μόνιμη.
Περιέχει ασετυλική γλουταμίνη που απορροφάται γρήγορα, παίζει δραστικό ρόλο στη φυσική ανάπτυξη της αυξητικής ορμόνης και ενισχύει την αντικαταβολική δράση μετά την άσκηση.
Περιέχει αργινίνη για παραγωγή νιτρικού οξέος για μεγαλύτερα πρηξίματα και οξυγόνωση των μυών.
Με λίγα λόγια το Fierge είναι το απόλυτο εργαλείο προπόνησης για δύναμη, έκρηξη και μυϊκότητα.Εχει δοκιμασει κανεις αυτο το προιον? και ποιες οι αποψεις σας?

Παντως απο τα συστατικα φαινετε πολυ καλο..... :thumbup:

pronek
02-08-10, 17:41
Καποις καποια γνώμη η εμπειρία απο το προιόν? Κανεις δεν το έχει δοκιμάσει? :)

giannis64
02-08-10, 17:58
Προσφέρει[/COLOR] μεγάλη ποσότητα κρεατίνης, μιας κρεατίνης που δεν κάνει κατακράτηση υγρών και δεν χρειάζεται περίοδο υπερφόρτωσης. Αντίθετα οδηγεί σε πλήρη μυϊκή ανάπτυξη, ολοκληρωμένη και μόνιμη.
Περιέχει ασετυλική γλουταμίνη που απορροφάται γρήγορα, παίζει δραστικό ρόλο στη φυσική ανάπτυξη της αυξητικής ορμόνης και ενισχύει την αντικαταβολική δράση μετά την άσκηση.
Περιέχει αργινίνη για παραγωγή νιτρικού οξέος για μεγαλύτερα πρηξίματα και οξυγόνωση των μυών.
Με λίγα λόγια το Fierge είναι το απόλυτο εργαλείο προπόνησης για δύναμη, έκρηξη και μυϊκότητα.Εχει δοκιμασει κανεις αυτο το προιον? και ποιες οι αποψεις σας?

Παντως απο τα συστατικα φαινετε πολυ καλο..... :thumbup:


δεν την έχω δοκιμάσει, αλλά μόνο και μόνο που αναφέρει το ποιο πάνω εγώ την απορρίπτω!!

pronek
02-08-10, 18:21
χαχαχα εντάξει αυτά τα λένε πάνω κάτω όλα έτσι και αλλίως δεν κοιτάζεις αυτο που γράφουν αλλα τα συστατικά τους και την ποιότητα τους...

Θα το παραγγείλω το συγκεκριμένο προιόν σε καποιες μέρες και θα το δοκίμασω...Παρολα αυτα θα ηταν καλη κάποια παραπάνω γνώμη η εμπειρία ;)

giannis64
02-08-10, 18:27
παίρνεις μια απλή κρεατίνη, μια γλουταμινη, και μια αργιρινη, και είσαι σίγουρος για το τι ακριβώς παίρνεις, και έχεις το παραπάνω συμπλήρωμα!

edit: αλλα μην περιμενεις αυτα που υποσχετε!!

pronek
03-08-10, 01:07
Εννοείται οτι δεν περιμένω ακριβώς αυτά που λέει.... Θα δω πως και εαν δουλευει πανω μου απο την δοκιμή και εαν αξιζει τα λεφτά του αλλιως γυρναω στον κλασσικο standar τροπο που είπες :P

deluxe
03-08-10, 02:37
Ισως το πιο γνωστο συμπληρωμα αυτης της εταιριας. Δε το εχω δοκιμασει ποτε, αλλα φαινεται αρκετα καλο και σκοπευω να το κανω καποτε.

0 θερμιδες!

Adinamos
04-09-10, 14:19
Δοκιμασα σημερα ενα sample που ειχα. Τιποτα ιδιαιτερο.... Ωραια γευση μονο ειχε!

PARAFOUSKOMENO AIDONI
05-09-10, 17:13
δοκιμασα χ8ες ενα sample kai egw....λιγα πραγματα σε σχεση με αλλα...

xristosmostar
26-10-10, 22:19
Βλέπω ότι γράφετε διάφορα για αυτό το συμπλήρωμα..

Κάποιος ανέφερε ότι δοκίμασε 1 δείγμα (!) και δεν τον "έπιασε".. Φίλε μου κρεατίνη, αργινίνη και καφεΐνη περιέχει και μάλιστα σε δόσεις 4,5 2,5 και 2,2g. Πόσο μεγάλη διαφορά νομίζεις ότι μπορούν να κάνουν με μία δόση σε ένα σώμα 85 κιλών;;
Μην περιμένετε θαύματα παιδιά, χωρίς πειθαρχία, αφοσίωση,υπομονή, διάβασμα και στόχο δεν πρόκειται να καταφέρετε τίποτα με κανένα συμπλήρωμα.

Πρόκειται για ένα τίμιο συμπλήρωμα που περιέχει ακριβώς αυτά που αναγράφονται στην ετικέτα του, χωρίς γραμμάρια φθηνού υδατάνθρακα και άλλων ανούσιων συστατικών.

Κάνω χρήση του συμπληρώματος εδώ και 2 εβδομάδες και με έχει βοηθήσει αρκετά, σε δύναμη και αντοχή.

Ούτε "πτώμα¨γυρνάω σπίτι και μια χαρά κοιμάμαι το βράδυ χρησιμοποιώντας μάλιστα διπλή δόση καθημερινά.

Σταματήστε να γράφετε υπερβολές, έλεος πια.. "δεν κοιμάμαι" γράφει ο άλλος από 0.2 g καφεΐνης..πόσα κιλά είσαι 25;

Αν δεν κάνεις εκτεταμένη και προγραμματισμένη χρήση ενός συμπληρώματος με πειθαρχημένη διατροφή, δεν πρόκειται να δεις καμία διαφορά. Ό,τι πίνεις θα το κατουράς, στο εγγυώμαι αυτό.

Adinamos
26-10-10, 22:25
...Αν δεν κάνεις εκτεταμένη και προγραμματισμένη χρήση ενός συμπληρώματος, δεν πρόκειται να δεις καμία διαφορά. Ό,τι πίνεις θα το κατουράς, στο εγγυώμαι αυτό.

Οταν μιλαμε για prewo ομως, καποιος πεπειραμενος μπορει να εχει κριση με μια μονο χρηση.

xristosmostar
26-10-10, 22:35
Η "πείρα" σου στην οποία αναφέρεσαι, συνεπάγεται έκθεση του οργανισμού σου σε μεγάλες ποσότητες σε συστατικά όπως αυτά που εμπεριέχονται στο σκεύασμα.

Μεγάλη έκθεση σημαίνει ότι ο οργανισμός σου έχει συνηθίσει να δέχεται και να μεταβολίζει αυτές τις ουσίες χωρίς την εμφάνιση επιδερμικών συμπτωμάτων όπως φλεβικότητα, έξαψη και "πρήξιμο".

Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πείρα σου δεν μπορεί να είναι αρωγός για την εξαγωγή "σοβαρών" και δικαιολογημένων συμπερασμάτων.

Eddie
26-10-10, 23:26
Σταματήστε να γράφετε υπερβολές, έλεος πια.. "δεν κοιμάμαι" γράφει ο άλλος από 2 g καφεΐνης..πόσα κιλά είσαι 25;


Τι 2γρ,καπου μπερδευεσαι!Με 2 γρ δε κοιμασαι,δε πα να μετρησεις 2 κοπαδια προβατα.

Αναφερομαι σε φυσιολογικους ανθρωπους.

aqua_bill
26-10-10, 23:29
Τι 2γρ,καπου μπερδευεσαι!Με 2 γρ δε κοιμασαι,δε πα να μετρησεις 2 κοπαδια προβατα.

Αναφερομαι σε φυσιολογικους ανθρωπους.

2g και κοιμάσαι?ουάου !!!εδώ αλλά έχουν 400mg στα 2 σκουπ και έχεις κάτι νεύρα μετα να πας φυλακή λέμε

COBRA_STYLE
26-10-10, 23:56
ισως του ξεφυγε ενα "m" δλδ "mg" γιατι με 2γρ παθαινεις τραλαλα να ουμε:turtle:!!!

Eddie
27-10-10, 00:54
ισως του ξεφυγε ενα "m" δλδ "mg" γιατι με 2γρ παθαινεις τραλαλα να ουμε:turtle:!!!

Και τι θα ελεγε,2mg???Μπααα..

xristosmostar
27-10-10, 09:31
1 καφές φραπέ έχει περίπου 200mg ή 0.2g καφεΐνης. Τα 2g που ανέφερα παραπάνω είναι υπερβολή.Η ακριβής ποσότητας καφεΐνης δεν αναγράφετai στην ετικέτα του Fierce.

Adinamos
27-10-10, 18:23
Η "πείρα" σου στην οποία αναφέρεσαι, συνεπάγεται έκθεση του οργανισμού σου σε μεγάλες ποσότητες σε συστατικά όπως αυτά που εμπεριέχονται στο σκεύασμα.

Μεγάλη έκθεση σημαίνει ότι ο οργανισμός σου έχει συνηθίσει να δέχεται και να μεταβολίζει αυτές τις ουσίες χωρίς την εμφάνιση επιδερμικών συμπτωμάτων όπως φλεβικότητα, έξαψη και "πρήξιμο".

Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πείρα σου δεν μπορεί να είναι αρωγός για την εξαγωγή "σοβαρών" και δικαιολογημένων συμπερασμάτων.

Με τις ιδιες προυποθεσεις εχω βρει αλλα prewo που να τα καταλαβαινω. Οποτε ακομα και αν σαν 'απολυτο' συμπερασμα δε το θεωρεις δικαιολογημενο, σα 'σχετικο' συμπερασμα πρεπει να σε πεισει.:toast: