Φανταστικός ο κος Κούκος, πολύ μπροστά των υπολοίπων για την εποχή του! Ευχαριστούμε Κώστα για τα ανεκτίμητα αφιερώματα!!!!!