Κώστα δεν είχα προσέξει πως έλειπε αυτό το τόπικ από την ενότητα!
Είναι μια σημαντική αναφορά στον πρώτο ερασιτεχνικό αγώνα που ονομάστηκε Mr. Αθήνα. Αν θυμάμαι καλά υπήρξε κάποιο κενό χρόνων μέχρι...