Είναι ταυτόχρονα και το έπαθλο του αγώνα καθώς πλέον σε όλες τις διοργανώσεις οι αθλητές πληρώνουν είτε τα μεταφορικά είτεε την συνδρομή είτε τη διαμονή.