Δύσκολο το έργο της κριτικής επιτροπής,με την τελική τριάδα του γενικού σε μεγάλη φόρμα.Διαφορετικό σωματότυπο οι δύο πρώτοι πρωταθλητές,με το Β.Γ κλασικό εκτομεσόμορφο,ενώ τον Π.Σ ενδομεσόμορφο.Ο...