Αυτό είναι μια απορία. Λογικά με εξέταση ούρων. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που γνωρίζει να μας πει...