Ωραίοι αθλητες και για τον Ρόμπινσον πιστεύω αν κατάφερνε σε κάποιους αγώνες να γραμώσει όπως έπρεπε θα κέρδισε σε περιπτώσεις που βγήκε 2ος , όπως ο Μπέκλες που σε τόσο μεγάλη ηλικία έφτασε κοντα...