Πάρα πολύ καλός και οι κοιλιακοί super ,παρόλο που βρίσκεσαι σε όγκο.