Έδαφος κερδίζουν τα τελευταία χρόνια τα post-workout ροφήματα, ή αλλιώς μεταπροπονητικά.
Το συγκεκριμένο post-workout έχει ένα blend επεξεργασίας πρωτεϊνων (hydrolyzed-isolate-concetrate|) και ένα...