Καλοί αθλητες για τα τότε μέσα και δεδομένα και μάλιστα μερικοι ξεχώριζαν με τις προδιαγραφες που είχαν και είχαν προσόντα για μεγάλες διακρίσεις αλλα δυστυχώς τότε δεν υπήρχαν οι γνώσεις στην Ελλάδα...