Ωραίο χρώμα το κόκκινο... είχα και εγώ ποδήλατο σε κόκκινο χρώμα :P