Είμαι φοιτητής στην Θεσσαλονίκη με σχετικά μικρό budget για διατροφή. Γνωρίζεται κάποιο κρεοπωλείο/αγορά στο κέντρο (συγκεκριμένα στο Φάληρο αλλά όχι και απαραίτητα) το οποίο να έχει φθηνό κρέας και...