Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!! Βρήκα την 2η έκδοση, σήμερα μου ήρθε!! Θα κάνω την αρχή με αργότερα θα πάω και στην βίβλο